"/>


NHẠC NƯỚC TIỀN GIANG

Bác cùng chúng cháu hành quân phiên bản nhạc nước tại Tiền giang năm 2020 do Sỹ Thương thiết kế và thi công phục vụ tết nguyên đáng tại Trung Tâm Hành Chánh  Cây Lậy .

Và cũng là đơn vị cung cấp bord mạch điều khiển nhạc nước

 

Bài viết cùng danh mục

 

Khách Hàng